Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Deerntjen aan. Het wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deerntjen is statutair gevestigd te Aalten aan de Nijverheidsweg 83 (7122AB) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72358750. Zij is per e-mail te bereiken via webshop@deerntjen.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Deerntjen omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Deerntjen aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2019.

Informatie over de verwerkingen

Deerntjen verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer.
Deerntjen verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel het verzenden van de bestellingen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:
Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat een bestelling niet geplaatst kan worden.

Cookies

Deerntjen maakt op haar website gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Deerntjen bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Deerntjen om een goede gebruikservaring aan je te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Deerntjen. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Deerntjen is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Deerntjen raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op die website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Deerntjen zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Deerntjen verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke persoonsgegevens met partijen die het verzenden van de bestelling mogelijk maken. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Deerntjen.

Ook zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Deerntjen op grond van een wettelijke verplichting gehouden is je persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Jouw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Jij hebt het recht om Deerntjen te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Deerntjen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Je kunt de door jou zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar webshop@deerntjen.nl.

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan webshop@deerntjen.nl.

Indien je een klacht wil indienen over Deerntjen met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).